Reklama

jooble 

 Wyszukiwarka ofert pracy
Herb powiatu

 

Sprzedaż agregatu prądotwórczego

alt

OGŁOSZENIE

Dyrektor Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż agregatu prądotwórczego o mocy 44kW z silnikiem SW 400 E 25, który odbędzie się w dniu 07.05.2019 r. o godz. 10.30 w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach, Kozarze 63, 18-230 Ciechanowiec. Cena wywoławcza netto- 9724 zł (do ceny zostanie doliczony VAT 23 %) (słownie: dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia cztery złote 00/100). Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości - 1.000,00 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) w terminie do dnia 7.05.2019 r. do godz. 8.00 na konto Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach, Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem, Nr rachunku 42 8774 0000 0017 4987 2000 0010, z dopiskiem „wadium - agregat”. Agregat prądotwórczy można oglądać na placu Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach w godz. 7.00 do 15.00.

                                                                                Galeria zdjęć - kliknij tutaj

logotyp

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach
Cel projektu: Wzrost efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej

Beneficjent: Powiat Wysokomazowiecki ul. Ludowa 15 A, 18-200 Wysokie Mazowieckie, Dom  Pomocy Społecznej w Kozarzach