Reklama

jooble 

 Wyszukiwarka ofert pracy
Herb powiatu

 

Terapia


W Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach przeprowadzone są działania terapeutyczne, które mają na celu podnoszenie sprawności i aktywności mieszkańców. Podstawowym celem terapii zajęciowej prowadzonej w naszym Domu jest zwiększanie zakresu samodzielności i zaradności życiowej, wdrażanie do aktywności fizycznej i umysłowej, kształtowanie charakteru, rozwijanie osobowości, nabywanie nowych umiejętności oraz kontynuowanie dawnych zainteresowań naszych Mieszkańców. Twórczy udział w zajęciach buduje poczucie wartości własnej i sensu życia, eliminując monotonię dnia codziennego, nudę i pustkę. Staramy się zorganizować czas wolny proponując szeroki wachlarz zajęć.
Program terapii obejmuje zajęcia:

ERGOTERAPIA

Inaczej terapia pracą, pozwala na osiągnięcie jak największej samodzielności życiowej. Ergoterapia jest najstarszą metodą oddziaływania na stan psychiczny człowieka. W ramach ergoterapii przeprowadza się:

Zajęcia rękodzieła:
• szydełkowanie
• robienie na drutach
• hafciarstwo
• tkanie na ramach
• tworzenie wyrobów ze skóry
• aplikacje

Zajęcia kulinarne:
• przygotowanie różnorodnych potraw
• komponowanie jadłospisu
• nauka posługiwania się sprzętem kuchennym
• mycie naczyń
• nakrywanie do stołu

Prace porządkowe:
• grabienie liści
• pielenie rabatek kwiatowych
• podlewanie kwiatów
• zamiatanie chodników
• porządkowanie pracowni terapeutycznej

Pracownia wizażu:
• trening dbałości o wygląd zewnętrzny
• nauka makijażu
• nauka malowania paznokci
• nauka czesania i układania włosów
• kształtowanie nawyku używania kremów
• pogadanki na temat higieny osobistej
• dobieranie stosownej odzieży do okoliczności, pory dnia i roku

ARTETERAPIA

Jest to terapia sztuką. Odnosi się do wykorzystywania sztuki w celach diagnostycznych i terapeutycznych. Dotyczy zarówno tworzenia i korzystania z istniejących działań twórczych. W ramach arteterapii prowadzone są:

Zajęcia plastyczne:
• rysunek
• malarstwo
• collage
• wydzieranka
• wycinanka
• zdobnictwo
• papiero-plastyka

Mieszkańcy uczestniczący w zajęciach tworzą różnorodne dzieła, które biorą udział w konkursach lub zdobią ściany korytarzy i pokoi mieszkalnych.

MUZYKOTERAPIA

Jest to forma terapii, w której podstawowym środkiem oddziaływania jest muzyka. Zajęcia z zakresu muzykoterapii są źródłem radości i zadowolenia. Pozwalają oderwać się od trosk życia codziennego.
Podczas zajęć, mieszkańcy:
• słuchają muzyki
• śpiewają
• wyklaskują różnorodne rytmy
• korzystają z prostych instrumentów muzycznych
• przygotowują wstępy okolicznościowe
• uczestniczą w dyskotekach i potańcówkach

BIBLIOTERAPIA Z ELEMENTAMI DYDAKTYKI

Jest to zamierzone działanie korzystania z książek, materiałów drukowanych (obrazów, filmów) i gier dydaktycznych.
W ramach zajęć stosuje się różnorodne techniki:
• głośne czytanie fragmentów lub całości książki
• czytanie prasy
• rozmowa na temat przeczytanego tekstu
• poradnictwo (dobór odpowiedniej literatury)
• słuchanie tekstów biblioterapeutycznych
• oglądanie: filmów, bajek lub dowolnych programów telewizyjnych
• oglądanie filmów na video
• układanie klocków, puzzli
• korzystanie z gier dydaktycznych

Podczas zajęć wykorzystujemy książki o ciekawej akcji, pięknej formie i optymistycznym zakończeniu. Głównie są to bajki, książki podróżnicze, biografie i książki religijne. Mieszkańcy korzystają z gier dydaktycznych tj. „Bingo”, „Pamięć”, „Dodawanie”, „Link”. Poprzez tego typu zajęcia zbliżamy mieszkańców do rzeczywistego świata, wzbogacamy wyobraźnię i wiedzę o świecie.
Zajęcia terapeutyczne w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach są dobrowolne, uwzględniające możliwości i zainteresowania mieszkańców.
 
 

logotyp

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach
Cel projektu: Wzrost efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej

Beneficjent: Powiat Wysokomazowiecki ul. Ludowa 15 A, 18-200 Wysokie Mazowieckie, Dom  Pomocy Społecznej w Kozarzach