Reklama

jooble 

 Wyszukiwarka ofert pracy
Herb powiatu

 

Zamówienia publiczne w 2018 roku

 


L.P.

Treść ogłoszenia i załącznik

Data   publikacji  


Termin składania ofert

Rozstrzygnięcie
 5.

Ogłoszenie nr 643731-N-2018 z dnia 2018-11-02 r.


SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

02.11.2018 r. 09.11.2018 r. godz. 13:00 

Informacja z otwarcia ofert

09.11.2018 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

13.11.2018

4.

Ogłoszenie nr 639736-N-2018 z dnia 2018-10-23 r.

 


 

SIWZ

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5


Odpowiedzi na pytania

25.10.2018 r.

23.10.2018 r.

31.10.2018 r.

godz. 13.00

Informacja z otwarcia ofert 

31.10.2018 r.

 3.

Ogłoszenie nr 632785-N-2018 z dnia 2018-10-08 r.


 

SIWZ

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

08.10.2018r. 16.10.2018r. odzina 13:00

Informacja z otwarcia ofert

 16.10.2017 r.

Informacja o czynności unieważnienia

17.10.2018 r.

2.

Ogłoszenie nr 601105-N-2018 z dnia 2018-08-08 r. Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach: "Nowy samochód dla DPS


 

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

08.08.2018 r.  21.08.2018 r. godz. 13:00

 Informacja z otwarcia ofert

21.08.2018r.

 

Informacja o czynności unieważnienia

21.08.2018r.

 1.

Ogłoszenie nr 588588-N-2018 z dnia 2018-07-26 r. Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach: "Nowy samochód dla DPS"


SIWZ


Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

26.07.2018 r. 03.08.2018 r. godz. 13:00.

Informacja z otwarcia ofert

06.08.2018 r.

 

Informacja o czynności unieważnienia postępowania

06.08.2018 r.

 

 Zamówienia publiczne w 2017 roku

 


L.P.

Treść ogłoszenia i załącznik

Data   publikacji  


Termin składania ofert

Rozstrzygnięcie
6 Ogłoszenie nr 613569-N-2017 z dnia 2017-11-14 r.
Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach: Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach


SIWZ
 
 
14.11.2017

30.11.2017

godz. 13:00
 
Informacja
z otwarcia ofert
30.11.2017


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
5

 Ogłoszenie nr 596943-N-2017 z dnia 05.10.2017 r. Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach Kompleksowa Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii


SIWZ


Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8 - wzór umowy

 

 05.10.2017

20.10.2017 r. godz. 10.00

 

25.10.2017

godz. 10:00

Informacja z otwarcia ofert

25.10.2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w częściach 1, 2, 3, 4 zamówienia oraz unieważnieniu postępowania w części 5 zamówienia

14.11.2017

 

Ogłoszenie nr 500044655 o zmianie ogłoszenia

 

Wyjasnienia SWIZ wraz z informacja o zmianie SIWZ i przedłużeniu terminu składania ofert

17.10.2017    
 

Wyjaśnienia SIWZ wraz z informacją o zmianie SIWZ z dnia 18.10.2017r. ( Część 3)

18.10.2017    
4

Ogłoszenie nr 1056497 z dnia 19.09.2017 r. Wybór inspektora nadzoru do wykonania zamówienia realizowanego w ramach projektu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach”


Wzór umowy
Formularz oferty, zał. nr 1
Wykaz osób, zał. nr 2
Zobowiązanie innego podmiotu, zał. nr 3

19.09.2017 r.  27.09.2017 r. godz. 10:00

Informacja z otwarcia ofert

27.09.2017 r.

 

Informacja o wyborze oferty

04.10.2017 r.

3

Ogłoszenie nr 1052209 z dnia 28.08.2017 r. Wybór inspektora nadzoru do wykonania zamówienia realizowanego w ramach projektu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach"


Wzór umowy
Wykaz osób, załącznik  nr 3 
Wykaz usług, załącznik nr 2
Formularz oferty, załącznik nr 1

28.08.2017 r.

 06.09.2017 r. godz. 10.00

Informacja z otwarcia ofert

06.09.2017 r.

 

Informacja o unieważnieniu postępowania w trybie "zapytania ofertowego"

19.09.2017 r.

2.

Ogłoszenie nr 566800-N-2017 z dnia 2017-08-16 r. Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach: "Dostawa wraz z wymianą opraw oświetlenia i lamp w budynku Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach"

 

1. SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

16.08.2017 r.

31.08.2017 r. godz 10:00

Informacja z otwarcia ofert

01.09.2017 r.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

13.10.2017 r.

 

Informacja
o uchyleniu przez zamawiajacego decyzji z dnia 13.10.2017 r. o
wyborze oferty najkorszystniejszej
oraz
unieważnieniu postępowania wraz z uzasadnieniem

27.10.2017

Informacja o unieważnieniu decyzji z dnia 27.10.2017
30.11.2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
08.12.2017 r.

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o ogłoszeniu

Informacja o zmianie SIWZ

Odpowiedzi na pytania

 24.08.2017 r.

01.09.2017 godz.10.00   
 

Odpowiedzi na pytania

25.08.2017 r.

   
1.

Ogłoszenie nr 561161-N-2017 z dnia 2017-08-01 r.
Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach: Kompleksowa termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii


 

 1. SWIZ - nieaktualny

1a. SIWZ tekst ujednolicony ze zmianami z dnia 08.08. i 22.08

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Załącznik 8

01.08.2017r.

 

18.08.2017 r. godz. 10.00

Informacja z otwarcia ofert

31.08.2017 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

15.09.2017 r.

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Informacja o zmianie SIWZ

Odpowiedzi na pytania

08.08.2017r.

  23.08.2017r. godz. 10.00  
 

Odpowiedzi na pytania

11.08.2017 r.

   
 

Odpowiedzi na pytania

18.08.2017 r.

   
 

Odpowiedzi na pytania

21.08.2017 r.

   
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
Informacja o zmianie SIWZ 

22.08.2017 r.

30.08.2017 godz. 10.00   
   Odpowiedzi na pytania

 24.08.2017 r.

   

 

Zamówienia publiczne w 2016 roku


L.P.

Treść ogłoszenia i załącznik

Data   publikacji  


Termin składania ofert

Rozstrzygnięcie
1. Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach

09.11.2016

 

24.11.2016 godzina 13.00

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

05.12.2016 r.

Informacja o otwarciu ofert

 

1. SIWZ
2.  Przebudowa szybu windowego wraz z montażem windy na potrzeby osób niepełnosprawnych w istniejącym budynku

28.11.2015 r.

 

16.05.2016 godzina 13:00

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

18.05.2016 r.

1. SIWZ

2. Wrór umowy

3. Rzyty budynku

4. Ślepy kosztorys

5. Pozwolenie na budowę windy

 

 

Zamówienia publiczne w 2015 roku

 

 


L.P.

Treść ogłoszenia i załącznik

Data   publikacji  


Termin składania ofert

Rozstrzygnięcie
1. Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach

19.11.2015 r.

03.12.2015 godzina 13:00

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

04.12.2015 r

1. SIWZ

2. Odpowiedzi na pytania

 2.  Przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż kontenera KP 7 z zaczepem hakowym 27.03.2015 r. 20.04.2015 r. godz. 10:30 Przetarg nie odbył się z powodu braku oferentów. Decyzja o sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 

 

 

 

Zamówienia publiczne w 2014 roku

 


L.P.

Treść ogłoszenia i załącznik

Data publikacji


Termin składania ofert

Rozstrzygnięcie
 1. Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach 20.11.2014 r. 02.12.2014 r. godz. 13:00 Informacja o rozstrzygnięciu 
03.12.2014 r.
1. SIWZ olej

 

 

 

Zamówienia publiczne w 2013 roku

 


L.P.

Treść ogłoszenia i załącznik

Data publikacji


Termin składania ofert

Rozstrzygnięcie
 1. Sukcesywna dostawa ryb i przetworów rybnych do kuchni Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach. 13.11.2013 r. 26.11.2013 r. do godz. 13:00 Informacja o rozstrzygnięciu 04.12.2013 r. 
1. SIWZ ryby
 2. Sukcesywna dostawa różnych produktów spożywczych do kuchni Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach. 13.11.2013 r. 26.11.2013 r. do godz. 13:00 Informacja o rozstrzygnięciu 04.12.2013 r. 
1. SIWZ różne
 3. Sukcesywna dostawa pieczywa do kuchni Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach. 13.11.2013 r. 26.11.2013 r. do godz. 13:00 Informacja o rozstrzygnięciu 02.12.2013 r. 
1. SIWZ pieczywo
 4. Sukcesywna dostawa warzyw i owoców do kuchni Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach  13.11.2013 r. 26.11.2013 r. do godz. 13:00 Informacja o rozstrzygnięciu 02.12.2013 r. 
 1. SIWZ owoce i warzywa
 5.  Sukcesywna dostawa mleka i produktów mlecznych do kuchni Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach 13.11.2013 r. 26.11.2013 r. do godz. 13:00 Informacja o rozstrzygnięciu 02.12.2013 r. 
 1. SIWZ nabiał
 6. Sukcesywna dostawa mrożonek do kuchni Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach. 13.11.2013 r. 26.11.2013 r. do godz. 13:00  Informacja o rozstrzygnięciu 04.12.2013 r.
1. SIWZ mrożonki
 7. Sukcesywna dostawa mięsa i wędlin do kuchni Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach. 13.11.2013 r. 26.11.2013 r. do godz. 13:00 Informacja o rozstrzygnięciu 04.12.2013 r. 
1. SIWZ mieso i wędliny
 8. Sukcesywna dostawa jaj kurzych do kuchni Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach. 13.11.2013 r. 26.11.2013 r. do godz. 13:00 Informacja o rozstrzygnięciu 02.12.2013 r. 
1. SIWZ jaja
 9. Sukcesywna dostawa drobiu do kuchni Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach. 13.11.2013 r. 26.11.2013 r. do godz. 13:00 Informacja o rozstrzygnięciu 02.12.2013 r. 
1. SIWZ drób
10. Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.   07.11.2013 r. 20.11.2013 do godz. 13:00  Informacja o rozstrzygnięciu 22.11.2013 r. 
1. SIWZ olej
11. Zakup samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych 02.10.2013 r.  09.10.2013 do godz. 13:00

Informacja o rozstrzygnięciu 15.10.2013 r.

 1. SIWZ samochód
 Odpowiedź na zapytanie nr 1
12. Ogłoszenie boisko wielofunkcyjne  07.08.2013 r. 23.08.2013 do godz. 13:00

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu "Ogłoszenie boisko wielofunkcyjne"
06.09.2013 r.

1. SIWZ boisko wielofunkcyjne
2. Dokumentacja techniczna (plik ZIP)
3. Przedmiar robót (plik ZIP)
13. Ogłoszenie boisko wielofunkcyjne  16.07.2013 r. 31.07.2013 do godz. 13:00  Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu "Ogłoszenie boisko wielofunkcyjne"
05.08.2013 r.
1. SIWZ boisko wielofunkcyjne
2. Dokumentacja techniczna (plik ZIP)
3. Przedmiar robót (plik ZIP)
 
Odpowiedź na zapytanie nr1
14. Ogłoszenie boisko wielofunkcyjne 24.06.2013 r. 10.07.2013 r. do godz. 11.00 Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu "Ogłoszenie boisko wielofunkcyjne"
15.07.2013 r.
  1. SIWZ boisko wielofunkcyjne
  2. Dokumentacja techniczna (plik ZIP)
  3. Przedmiar robót (plik ZIP)
15. Sukcesywna dostawa warzyw i owoców do kuchni DPS w Kozarzach w okresie od 01.07.2013 r. do 31.12.2013 r. 13.05.2013 r. 28.05.2013 r. do godz. 11.00  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
31.05.2013r.
SIWZ warzywa i owoce
16. Sukcesywna dostawa ryb i przetworów rybnych do kuchni DPS w Kozarzach w okresie od 01.07.2013 r. do 31.12.2013 r. 13.05.2013 r.  28.05.2013 r. do godz. 11.00   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
31.05.2013r.
 SIWZ rybyi przetwory rybne
17. Sukcesywna dostawa różnych produktów spoż. do kuchni DPS w Kozarzach w okresie od 01.07.2013 r. do 31.12.2013 r. 13.05.2013 r.  28.05.2013 r. do godz. 11.00   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
31.05.2013r.
 SIWZ różne produkty spożywcze
18. Sukcesywna dostawa pieczywa do kuchni DPS w Kozarzach w okresie od 01.07.2013 r. do 31.12.2013 r. 13.05.2013 r.  28.05.2013 r. do godz. 11.00  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
04.06.2013r.
 SIWZ pieczywo
19. Sukcesywna dostawa mrożonek do kuchni DPS w Kozarzach w okresie od 01.07.2013 r. do 31.12.2013 r. 13.05.2013 r.  28.05.2013 r. do godz. 11.00   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
31.05.2013r.
 SIWZ mrożonki
20. Sukcesywna dostawa mięsa i wędlin do kuchni DPS w Kozarzach w okresie od 01.07.2013 r. do 31.12.2013 r. 13.05.2013 r.  28.05.2013 r. do godz. 11.00  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
04.06.2013r.
 SIWZ mięso i wędliny
21. sukcesywna dostawa jaj kurzych do kuchni DPS w Kozarzach w okresie od 01.07.2013 r. do 31.12.2013 r. 13.05.2013 r.  28.05.2013 r. do godz. 11.00   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
31.05.2013r.
 SIWZ jaja kurze
22. Sukcesywna dostawa drobiu do kuchni DPS w Kozarzach w okresie od 01.07.2013 r. do 31.12.2013 r. 13.05.2013 r.  28.05.2013 r. do godz. 11.00 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
04.06.2013r. 
 SIWZ drób
23. Sukcesywna dostawa warzyw i owoców do kuchni Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach w okresie od 01.04.2013 r. do 30.06.2013 r. 18.02.2013 r. 05.03.2013 r. godz. 10.00 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
08.03.2013r.  
SIWZ warzywa i owoce
24. Sukcesywna dostawa mleka i produktów mlecznych do kuchni DPS w Kozarzach w okresie od 01.03.2013 r. do 31.12.2013 r. 09.01.2013r. 25.01.2013 r. do godz 11.00 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
28.01.2013r.  
SIWZ mleko i produkty mleczne

 


Zamówienia publiczne w 2012 roku

 


L.P.

Treść ogłoszenia i załącznik

Data publikacji


Termin składania ofert

Rozstrzygnięcie
1. Sukcesywna dostawa jaj kurzych do kuchni DPS w-Kozarzach w okresie od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r. 11.12.2012r. 20.12.2012 r. do godz 11.00 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
27.12.2012r.  
SIWZ jaja kurze
 2. Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni DPS w Kozarzach 15.11.2012r. 04.12.2012 r. do godz 11.00 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
06.12.2012r.
SIWZ olej opałowy
3. Sukcesywna dostawa warzyw i owoców do kuchni DPS w Kozarzach w okresie 01.01.2013 r. do 31.03.2013 r.  12.11.2012 30.11.2012 r. do godz. 11:00   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
07.12.2012r.
 SIWZ warzywa i owoce
4. Sukcesywna dostawa jaj kurzych do kuchni DPS w-Kozarzach w okresie od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r.  12.11.2012  30.11.2012 r. do godz. 11:00 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu 10.12.2012 r. 
 SIWZ jaja kurze
 5. Sukcesywna dostawa drobiu do kuchni DPS w-Kozarzach w okresie od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r.  12.11.2012  30.11.2012 r. do godz. 11:00 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
07.12.2012r.  
 SIWZ drób
 6. Sukcesywna dostawa ryb i przetworów rybnych do kuchni DPS w Kozarzach w okresie od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r.  12.11.2012  30.11.2012 r. do godz. 11:00 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
07.12.2012r.  
 SIWZ rybyi przetwory rybne
 7. Sukcesywna dostawa różnych produktów spoż. do kuchni DPS w Kozarzach w okresie od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r.  12.11.2012  30.11.2012 r. do godz. 11:00 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
07.12.2012r.  
 SIWZ różne produkty spożywcze
 8. Sukcesywna dostawa mrożonek do DPS w Kozarzach w okresie od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r. 12.11.2012  30.11.2012 r. do godz. 11:00 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
07.12.2012r.  
 SIWZ mrożonki
 9. Sukcesywna dostawa pieczywa do kuchni DPS w-Kozarzach w okresie od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r. 12.11.2012  30.11.2012 r. do godz. 11:00 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 
06.12.2012r.
 SIWZ pieczywo
 10. Sukcesywna dostawa mięsa i wędlin do kuchni DPS w Kozarzach w okresie od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r. 12.11.2012  30.11.2012 r. do godz. 11:00 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
14.12.2012r. 
 SIWZ mięso i wędliny
11. Sukcesywna dostwawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach w okresie od 01.07.2012 r. do 31.12.2012 r.

08.06.2012

18.06.2012
do godz. 11:00
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu ofert
SIWZ
 

 


Zamówienia publiczne w 2011 roku

 


L.P.

Treść ogłoszenia i załącznik

Data publikacji


Termin składania ofert

Rozstrzygnięcie
1. Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

30.11.2011

09.12.2011
do godz. 11:00

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
SIWZ
2.  Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych w okresie od 18.01.2012r. do 30.06.2012r.    30.12.2011  
10.01.2012 r. do godz. 11:00
 
 
 SIWZ

 

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

Informacja o zmianie SIWZ

logotyp

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach
Cel projektu: Wzrost efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej

Beneficjent: Powiat Wysokomazowiecki ul. Ludowa 15 A, 18-200 Wysokie Mazowieckie, Dom  Pomocy Społecznej w Kozarzach